Kitų pasaulio šalių IS duomenų bazės

Latvija >    Estija >   Kitos valstybės  >

 

LATVIJA

Latvijos nacionalinio archyvo duomenų bazės  Žiūrėti >

  • Girdžiu, matau Latviją (Redzi, dzirdi Latviju)- Latvijos nacionalinio archyvo duomenų bazė, kurioje sukaupti duomenys apie kiną   Žiūrėti >
  • Latvijos kultūros istorija vaizduose (Latvijas kultūras vēsture attēlos) – Duomenų bazę sudaro 2900 portretų iš Latvijos nacionalinės bibliotekos ir nacionalinio archyvo fondų  Žiūrėti >
  • Latvijos nacionalinio archyvo biblioteka (Latvijas Nacionālā arhivā biblioteka) Žiūrėti >
  • Latvijos nacionalinė biblioteka  Žiūrėti >

Latvijos video archyvo duomenų bazė  Žiūrėti >

 

ESTIJA

Estijos nacionalinio archyvo duomenų bazės  Žiūrėti >

  • Estijos nacionalinio archyvo katalogas URRAM  Žiūrėti >
  • Kino archyvo duomenų bazė (Filmarchivi infosüstem) Žiūrėti >
  • Skaitmeninių nuotraukų duomenų bazė (FOTIS)  Žiūrėti >
  • Antspaudai ir ženklai (Pitsatitest ja pitseritest) Žiūrėti >
  • Pergamentai (Pärgamendid) Žiūrėti >
  • XVII a antspaudai Estijos istoriniame archyve (17 sajandi (kuni 1710) trükised Ajalooarchiivi fondides)  Žiūrėti >

KITOS VALSTYBĖS