Standartai ir rekomendacijos

Aktualijos

Standartų ir rekomendacijų grupės

Informacijos mokslai (pagal ICS)

 • LST ISO 23801-1:2008 Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų metaduomenys. 1 dalis. Principai;
 • LST ISO/TS 23081-2:2009 Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų metaduomenų valdymas. 2 dalis. Koncepcijos ir realizacijos klausimai;
 • LST ISO 22310:2007 Informacija ir dokumentavimas. Rekomendacijos standartų projektų rengėjams dėl dokumentų valdymo reikalavimų formulavimo standartuose;
 • LST ISO 15489-1:2006 Informacija ir dokumentai. Dokumentų valdymas. 1 dalis. Bendrieji dalykai;
 • LST ISO 11798:2006 Informacija ir dokumentavimas. Įrašų, atspaudų ir kopijų popieriuje patvarumas ir ilgalaikiškumas. Reikalavimai ir bandymo metodai;
 • LST ISO 11799:2004 Informacija ir dokumentai. Archyvų ir bibliotekų dokumentų saugojimo reikalavimai;
 • LST ISO 15489-1:2016 Informacija ir dokumentai. Dokumentų valdymas. 1 dalis. Sąvokos ir principai;

Bendrieji dalykai. Terminologija. Standartizacija. Dokumentai (Žodynai)  (pagal ICS)

 • LST ISO 5127:2008 Informacija ir dokumentavimas. Aiškinamasis žodynas;

IT informavimo, dokumentavimo veikloje ir leidyboje. Informacinių technologijų kalbos (pagal ICS)

 • LST ISO 21127:2017 Informacija ir dokumentavimas. Kultūros paveldo informacijos mainų ontologija;
 • LST ISO 15836:2009/AC1:2010 Informacija ir dokumentavimas. Dublin Core metaduomenų elementų rinkinys. 1 techninė pataisa;
 • LST ISO 15836:2009 Informacija ir dokumentavimas. Dublin Core metaduomenų elementų rinkinys;
 • LST ISO 19005-3:2017 Dokumentų tvarkyba. Elektroninio dokumento failo formatas, skirtas ilgalaikiam saugojimui. 3 dalis. ISO 32000-1 taikymas ir įterptų failų palaikymas;
 • LST ISO 19005-2:2011 Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 2 dalis. ISO 32000-1 (PDF/A-2) naudojimas;
 • LST ISO 32000-1:2009 Dokumentų tvarkyba. PDF formatas. 1 dalis. PDF 1.7 (tapatus ISO 32000-1:2008);
 • LST ISO 19005-1:2008 Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 1 dalis. PDF 1.4 (PDF/A-1) naudojimas;
 • LST ISO 19005-1:2008/AC:2008 Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 1 dalis. PDF 1.4 (PDF/A-1) naudojimas;

Kiti fotografavimo standartai (pagal ICS)

 • LST ISO 12234-2:2008 Elektroninis nejudamojo vaizdo vizualizavimas. Keičiamoji atmintinė. 2 dalis. TIFF/EP vaizdo duomenų formatas;

Kiti grafinės technologijos standartai. IT informavimo, dokumentavimo veikloje ir leidyboje (pagal ICS)

 • LST ISO 19005-1:2008 Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 1 dalis. PDF 1.4 (PDF/A-1) naudojimas;

Informacijos mokslai. Popierius ir kartonas (pagal ICS)

 • LST ISO 11108:2006 Informacija ir dokumentavimas. Archyvinių dokumentų popierius. Patvarumo ir ilgalaikiškumo reikalavimai;

Leidyba (pagal ICS)

 • LST ISO 14416:2006 informacija ir dokumentavimas. Archyvų ir bibliotekų naudojamų knygų, periodinių ir serialinių leidinių bei kitokių popierinių dokumentų įrišimo reikalavimai. Metodai ir medžiagos;
 • LST EN 20216:2001 Rašomasis popierius ir tam tikros spaudinių grupės;
 • ISO 353:1975 Rašomasis popierius ir tam tikros spaudinių grupės. Galutiniai formatai. A ir B formatų serijos;

Standartai, susiję su vaizdo ir garso dokumentais

 • ISO 6199:2005 Micrographics – of documents on 16 mm and 35 mm silver-gelatin type microfilm – Operating procedures;
 • ISO 18925:2013 Imaging materials – optical discs – Storage practices;
 • ISO 18902:2001 Imaging materials – Processed photographic films and papers – Filing enclosures and storage containers;
 • ISO 18923:2000 Imaging materials – base magnetic tape – Storage practices;
 • ISO 18920:2011 Imaging materials – Processed photographic reflection prints – Storage practices;
 • ISO 18918:2000 Imaging materials – Processed photographic plates – Storage practices;
 • ISO 18911:2010 Imaging materials – Processed safety photographic films – Storage practices;
 • ISO 8126:2000 Micrographics – Duplicating film, silver, diazo and vesicular – Visual density – Specifications and measurement;
 • ISO 12606:1997 Cinematography, Care and preservation of magnetic audio recordings for motion pictures and television;
 • ISO 10356:1996 Cinematography – Storage and handing of nitrate-base motion-picture films;
 • ISO 26:1993 Cinematography – Projector usage of 16 mm motion-picture films for direct front projection – Specifications;

Kiti standartai

 • LSD ISO 14721:2013 Kosminės duomenų ir informacijos perdavimo sistemos. Atviroji archyvinės informacijos sistema. Pamatinis modelis;
 • ISO/TR 18931:2001 Imaging materials – Recommendations for humidity and control;
 • LST EN ISO 9706:2001 Informacija ir dokumentai. Dokumentinis popierius. Pastovumo reikalavimai;

Tarptautinės archyvų tarybos priimti standartai

 • ISAD(G) General International Standard Archival description;
 • ISAAR(CPF) International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families;
 • ISDF International Standard for describing functions;
 • ISDIAH – International Standard for describing institutions with Archival holdings;

UNESCO rekomendacijos

Kitos rekomendacijos