Standartai ir rekomendacijos
Aktualijos

 

Standartų ir rekomendacijų grupės
Informacijos mokslai (pagal ICS)
 • LST ISO 23801-1:2008 – Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų metaduomenys. 1 dalis. Principai;
 • LST ISO/TS 23081-2:2008 – Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų metaduomenys. 2 dalis. Koncepcijos ir realizacijos klausimai;
 • LST ISO 22310:2007 – Informacija ir dokumentavimas. Rekomendacijos standartų projektų rengėjams dėl dokumentų valdymo reikalavimų formulavimo standartuose;
 • LST ISO 15489-1:2006 – Informacija ir dokumentai. Dokumentų valdymas. 1 dalis. Bendrieji dalykai;
 • LST ISO 11798:2006 – Informacija ir dokumentavimas. Įrašų, atspaudų ir kopijų popieriuje patvarumas ir ilgalaikiškumas. Reikalavimai ir bandymo metodai;
 • LST ISO 11799:2004  – Informacija ir dokumentai. Archyvų ir bibliotekų dokumentų saugojimo reikalavimai;
 • LST ISO 15489-1:2003 – Informacija ir dokumentai. Dokumentų valdymas. 1 dalis. Bendrieji dalykai;
 • ISO/TR 15489-2:2001 – Informacija ir dokumentavimas;

 

Bendrieji dalykai. Terminologija. Standartizacija. Dokumentai (Žodynai)  (pagal ICS)

 • LST ISO 5127:2008 – Informacija ir dokumentavimas. Aiškinamasis žodynas;

 

IT informavimo, dokumentavimo veikloje ir leidyboje. Informacinių technologijų kalbos (pagal ICS)

 • LST ISO/IEC 29500-1:2009 – Informacijos technologija. Dokumentų aprašymas ir apdorojimo kalbos. Rinkmenos Office Open XML formatai. 1 dalis. Pagrindiniai principai ir ženklinimo kalbos nuoroda;
 • LST ISO/IEC 29500-2:2009 – Informacijos technologija. Dokumentų aprašymas ir apdorojimo kalbos. Rinkmenos Office Open XML formatai. 2 dalis. Atvirojo pakavimo taisyklės;
 • LST ISO/IEC 29500-3:2009 – Informacijos technologija. Dokumentų aprašymas ir apdorojimo kalbos. Rinkmenos Office Open XML formatai. 3 dalis. Ženklinimo suderinamumas ir išplečiamumas. 1 techninė pataisa;
 • LST ISO/IEC 29500-4:2009 – Informacijos technologija. Dokumentų aprašymas ir apdorojimo kalbos. Rinkmenos Office Open XML formatai. 4 dalis. Pereinamojo perkėlimo požymiai;

 

Kiti fotografavimo standartai (pagal ICS)

 • LST ISO 12234-2:2008  – Elektroninis nejudamojo vaizdo vizualizavimas. Keičiamoji atmintinė. 2 dalis. TIFF/EP vaizdo duomenų formatas;

 

Kiti grafinės technologijos standartai. IT informavimo, dokumentavimo veikloje ir leidyboje (pagal ICS)

 • LST ISO 19005-1:2008 – Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 1 dalis. PDF 1.4 (PDF/A-1) naudojimas;

 

Informacijos mokslai. Popierius ir kartonas (pagal ICS)

 • LST ISO 11108:2006  – Informacija ir dokumentavimas. Archyvinių dokumentų popierius. Patvarumo ir ilgalaikiškumo reikalavimai;

 

Leidyba (pagal ICS)

 • LST ISO 14416:2006 – informacija ir dokumentavimas. Archyvų ir bibliotekų naudojamų knygų, periodinių ir serialinių leidinių bei kitokių popierinių dokumentų įrišimo reikalavimai. Metodai ir medžiagos;
 • LST EN 20216:2001 – Rašomasis popierius ir tam tikros spaudinių grupės;
 • ISO 353:1975 – Rašomasis popierius ir tam tikros spaudinių grupės. Galutiniai formatai. A ir B formatų serijos;

 

Standartai, susiję su vaizdo ir garso dokumentais

 • ISO 6199:2005 Micrographics – of documents on 16 mm and 35 mm silver-gelatin type microfilm – Operating procedures;
 • ISO 18925:2002 – Imaging materials – optical discs – Storage practices;
 • ISO 18902:2001 – Imaging materials – Processed photographic films and papers – Filing enclosures and storage containers;
 • ISO 18923:2000 – Imaging materials – base magnetic tape – Storage practices;
 • ISO 18920:2000 – Imaging materials – Processed photographic reflection prints – Storage practices;
 • ISO 18918:2000 – Imaging materials – Processed photographic plates – Storage practices;
 • ISO 18911:2000 – Imaging materials – Processed safety photographic films – Storage practices;
 • ISO 8126:2000 – Micrographics – Duplicating film, silver, diazo and vesicular – Visual density – Specifications and measurement;
 • ISO 12606:1997 – Cinematography, Care and preservation of magnetic audio recordings for motion pictures and television;
 • ISO 10356:1996 – Cinematography – Storage and handing of nitrate-base motion-picture films;
 • ISO 26:1993 – Cinematography – Projector usage of 16 mm motion-picture films for direct front projection – Specifications;

 

Kiti standartai

 • ISO 14721:2003 – Space data and international transfer systems;
 • ISO/TR 18931:2001 – Imaging materials – Recommendations for humidity and control;
 • LST EN ISO9706:2001 – Informacija ir dokumentai. Dokumentinis popierius. Pastovumo reikalavimai;

 

Tarptautinės archyvų tarybos priimti standartai

 • ISAD(G) General International Standard Archival description;
 • ISAAR(CPF) International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families;
 • ISDF International Standard for describing functions;
 • ISDIAH – International Standard for describing institutions with Archival holdings.