• Bibliotekoms

Atvirosios turinio licencijos, duomenų kokybės kategorijos…. Kas tai? 2020-ųjų metų pradžioje Lietuvos atminties institucijos, esančios kultūros ministro valdymo srityje, gavusios kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826 patvirtintą metinės veiklos plano bei vykdymo ataskaitos formas, pastebėjo, kad ataskaitose yra atsiradę punktų, kurių anksčiau nebuvo. Pvz., skyriuje „Skaitmeninimas“ prašoma pateikti informaciją, kiek buvo / bus pateikta  atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų […] Daugiau >

Klojami pagrindai nacionaliniam audiovizualinio paveldo skaitmeninimo centrui 2021 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas turi užbaigti įgyvendinti ne tik archyvams, bet ir kitoms atminties institucijoms labai svarbų projektą. Jo metu turi būti modernizuota bei išplėtota 2011–2012 vykdyto projekto „Lietuvos dokumentinio kino internete sistemos sukūrimas“ metu sukurta informacinė sistema „E-kinas“ www.e-kinas.lt, sukurtos naujos šios sistemos el. paslaugos bei įsteigtas nacionalinis audiovizualinio paveldo skaitmeninimo kompetencijos […] Daugiau >

Portale www.epaveldas.lt – nauji lietuvių literatūros klasikos kūriniai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento Skaitmeninimo skyrius 2015–2019 m. vykdė 2011–2014 m. įgyvendinto projekto „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“  tęstinumo veiklas. Šio projekto tikslas – užtikrinti lietuvių literatūros klasikos kūrinių prieinamumą elektroninėje erdvėje įvairiais ryšio kanalais ir priemonėmis. Projekto rezultatai skelbiami portalo www.epaveldas.lt literatūros klasikos kūrinių kolekcijoje. Daugiau >

Keisis Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema (LIBIS)  Vienas iš didžiausių ir paskutiniais metais Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos (LNB) svarbiausių įgyvendinamų projektų – Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) modernizavimas. Užbaigus šių paslaugų viešuosius pirkimus, jų laimėtoju buvo pripažinta bibliotekų, muziejų, archyvų informacinių sistemų kūrimo ir modernizavimo srityje besispecializuojanti UAB  „Asseco Lietuva“. Su ja biblioteka paslaugų teikimo sutartį pasirašė 2019 m. spalio […] Daugiau >

Džiugios naujienos iš Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2019-ųjų gruodžio mėnesį Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba paskelbė, kad jau užbaigtas vienas iš svarbiausių ir tais metais vykdytų, daugiausiai visuomenės dėmesio sulaukusių darbų – suskaitmenintos Panevėžio vyskupijos metrikų knygos. Archyvarai interneto svetainės puslapyje https://www.archyvai.lt/lt/lvat/baigtos-skaitmeninti-panevezio-apez.html informuoja, kad ta proga „Panevėžyje, valstybės archyvo salėje (Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale) vyko Lietuvos katalikų bažnyčios metrikinių dokumentų skaitmeninimo rezultatų Panevėžio […] Daugiau >

Jau viešai prieinami bibliotekos kultūrinių renginių ir naujienų vaizdo įrašai su vertimu į gestų kalbą Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios biblioteka savo interneto svetainės puslapyje http://savb.lt/lt/renginys/savb-renginiu-irasai-su-vertimu-i-gestu-kalba/ paskelbė, kad nuo šiol bibliotekos svetainės skyrelyje „Paslaugos“ bus skelbiami Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos kultūrinių renginių ir naujienų vaizdo įrašai su vertimu į gestų kalbą. Pradėti teikti visuomenei tokią paslaugą galimybė susidarė 2019 metų rugpjūčio 28 d.  bibliotekai pasirašius bendradarbiavimo sutartį su […] Daugiau >

LDM filialas LM ISC LIMIS visiems svetainės lankytojams, bičiuliams, bendradarbiams linki turiningų švenčių ir sėkmės 2020-aisiais! Visiems savo bičiuliams, interneto svetainės lankytojams, bendradarbiams, bendražygiams – muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kitose įstaigose kultūros paveldo objektus skaitmeninantiems, skaitmeninį turinį į informacinių sistemų duomenis bazes teikiantiems  ir sklaidai skirtą informaciją į nacionalinę ir tarptautinę virtualią erdvę integruojantiems darbuotojams – linki gražių, turiningų švenčių ir kūrybingų ateinančių metų. Sėkmės Jums! LDM filialas LM ISC LIMIS Daugiau >

Jau greitai – interaktyvių paslaugų proveržis Lietuvos atminties institucijose Tokį įspūdį sudaro Lietuvos kultūros tarybos paskelbtas 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimas (interneto svetainė https://www.ltkt.lt ) dėl iš dalies finansuojamų programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai) 4 veiklos („Inovatyvių paslaugų kūrimas“) projektų. Iš viso 2020 m. iš Kultūros rėmimo fondo lėšų planuojama paremti 39 inovatyvių paslaugų kūrimo projektus (16 jų parengė muziejai,  21 – […] Daugiau >

2020 m. kvalifikaciją kels bibliotekų ir muziejų specialistai, dirbantys kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje Lietuvos kultūros taryba (interneto svetainė https://www.ltkt.lt/) jau paskelbė informaciją, kokiems projektams, susijusiems su kvalifikacijos kėlimu, 2020 m. bus skirtas dalinis finansavimas iš Kultūros rėmimo fondo. Tarp šių projektų yra trys, tiesiogiai susiję su kultūros paveldo skaitmeninimu. Dalinis finansavimas (8 600 Eur) skirtas Lietuvos dailės muziejaus filialo LM ISC LIMIS planuojamam įgyvendinti projektui „Kultūros vertybių fotografavimas […] Daugiau >

2020 m. – tarptautinė Baltijos šalių konferencija, skirta skaitmeninio turinio pakartotinio naudojimo galimybėms aptarti Lietuvos kultūros taryba savo interneto svetainėje https://www.ltkt.lt/ paskelbė 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimą dėl Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai) 5 veiklos „Tarptautinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas“ dalinio finansavimo 2020 metais. Iš 12 šiai programai pateiktų paraiškų nutarta iš dalies finansuoti 6. Jų įgyvendinimui skirta 60 tūkst. eurų. Tarp atminties […] Daugiau >

Kvietimas teikti pranešimų ir dirbtuvių pasiūlymus į ELAG konferenciją 2020 m. birželio 9–12 d. Rygoje vyks tarptautinė Europos bibliotekų automatizacijos grupės ELAG (European Library Automation Group) konferencija. Daugiau nei 40 metų rengiamos ELAG konferencijos suburia informacinių technologijų, bibliotekų ir archyvų profesionalus diskutuoti apie naujausių technologijų taikymo galimybes, dalintis geriausiomis praktikomis ir idėjomis. Rygoje vyksiančioje konferencijoje planuojama pristatyti naujas bibliotekose ir archyvuose taikomas technologijas bei […] Daugiau >

Kultūros įstaigoms pristatytas prieinamumo gidas žmonėms su negalia Šių metų gruodžio 3 d. Kultūros ministerijoje organizacija „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022” pristatė elektroninį kultūros prieinamumo gidą „Kaunas visiems”. Leidinyje pateikiami apibendrinti tarptautinės praktikos pavyzdžiai ir praktiniai patarimai, kaip kultūros įstaigos galėtų sukurti žmonėms su negalia draugiškesnę aplinką, pasitikrinti patalpų ir renginių prieinamumą. Susitikime taip pat pristatytas dar vystomas įskiepis interneto svetainėms, padėsiantis […] Daugiau >