• Bibliotekoms

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje – teorinis-praktinis seminaras „Lietuvos kultūros paveldas skaitmeniniame pasaulyje“ 2018 m. balandžio 25 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51, Vilnius ) vyks pagrindinio Europos kultūros paveldo portalo „Europeana“  komandos organizuojamas teorinis-praktinis seminaras „Lietuvos kultūros paveldas skaitmeniniame pasaulyje“ . Jo dalyviai turės galimybę susipažinti su „Europeanos“  veiklomis, autorių teisių politika. Bus pateikta ir praktinių patarimų. Seminaro metu planuojama pristatyti Lietuvos patirtis „Europeanoje.“  Renginio […] Daugiau >

Įvyko naujos sudėties Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdis 2018 m. kovo 23 d. įvyko naujos sudėties Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdis. Jo metu svarstyti šie klausimai: Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ 2017 m. pasiektų įgyvendinimo vertinimo kriterijų dinamikos aptarimas ir projektų, kurie bus įgyvendinami 2018 m., pristatymas; Projekto „Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir valstybės informacinių sistemų modernizavimas“ pristatymas; […] Daugiau >

Patvirtinta naujos sudėties Lietuvos Respublikos Skaitmeninimo darbotvarkės taryba 2018 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras priėmė įsakymą Nr. 3-89  „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 3-356 „Dėl darbo grupės – Skaitmeninės darbotvarkės tarybos sudarymo“ pakeitimo“. Vadovaudamasis Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. […] Daugiau >

Skaitmeninimo tarybos prie Kultūros ministerijos posėdis 2018 m. balandžio 20 d. Kultūros ministerijoje įvyko Skaitmeninimo tarybos prie Kultūros ministerijos posėdis. Jo metu ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Erika Buivydienė pateikė informaciją apie Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 m. programos priemonių plano 2016–2018 m. įgyvendinimą. Posėdžio metu tartasi ir dėl  minėtos programos įgyvendinimo 2019–2020 metų priemonių […] Daugiau >

„Dubingių Radvilų piliavietės virtualus 3D atkūrimas per papildytosios realybės programėlę mokslo žinių sklaidai ir turizmui“ 2017 m. Kultūros tarybos lėšomis finansuojamos programos „Skaitmeninių kultūros objektų sklaida“ konkursui buvo pateiktos 52 paraiškos, 13-ai iš jų skirtas finansavimas. Daugiausiai balų šioje kategorijoje surinko ir 12 600 eurų dalinį finansavimą gavo viešoji įstaiga „Paveldo komunikacija“ pasiūlytas įgyvendinti projektas „Dubingių Radvilų piliavietės virtualus 3D atkūrimas per papildytosios realybės programėlę mokslo žinių sklaidai ir turizmui“. Šiandien […] Daugiau >

Europos Tarybos portale paskelbta Europos paveldo XXI a. strategija 2018 m. balandžio mėnesį Europos paveldo  XXI a. strategija paskelbta Europos Tarybos interneto portalo https://www.coe.int/en/web/portal/home  skyriuje „Kultūra ir kultūros paveldas“ adresu https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21.  Joje Europos Taryba skelbia pagrindines Europos paveldo strategines gaires ir 32 oficialias rekomendacijas, kuriomis siekiama vieningo požiūrio į paveldą ir efektyvesnio su juo susijusių konvencijų įgyvendinimo. Vienoje iš rekomendacijų akcentuojama, kad  naujausios informacinės […] Daugiau >

Kuriamas Lietuvos žydų kultūrinio paveldo virtualus archyvas Kultūros ministerija skyrė 10 tūkst eurų Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai tęsti YIVO žydų mokslinių tyrimų instituto (Yidisher visnshaftlekher institut) (toliau – YIVO) archyvo skaitmeninimo veiklas. Daugiau >

Lietuvos valstybės istorijos archyvas kviečia savanorius skaitmeninimo veiklai Lietuvos valstybės istorijos archyvas skaitykloje sudaro sąlygas archyvo įranga nemokamai susikaitmeninti dominančius dokumentus. Daugiau >

Nacionalinė biblioteka kviečia savanoriauti Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ieško savanorių, norinčių susipažinti su jos įvairiapusės veiklos ypatumais ir dalyvauti vykdomose veiklose. Tarp savanorystei skirtų veiklų yra ir dokumentų skaitmeninimo praktika. Daugiau >

Virtuali paroda Europeanoje „Paliekant Europą – naujasis gyvenimas Amerikoje“ Viena naujausių Europos kultūros paveldo svetainėje Europeana.eu skelbiamų virtualių parodų „Paliekant Europą – naujasis gyvenimas Amerikoje“ yra skirta migracijos temai. Joje atskleidžiamas XX a. pr. migracijos mastas, pasiryžusiųjų plaukti per vandenyną lūkesčiai ir juos sutikusi realybė naujojoje Tėvynėje. Itin iškalbinga šią virtualią parodą pristatanti nuotrauka. Joje užfiksuotas žmonių perpildytas laivo denis. Tai istorinė akimirka iš laivo, plaukiančio […] Daugiau >

Nacionalinėje bibliotekoje vyks seminaras Europeanos tema   Lietuvos nacionalinė biblioteka balandžio 25 d. kviečia į Europeanos komandos organizuojamą teorinį-praktinį seminarą. Daugiau >

Audiovizualinio paveldo apsauga: etika, principai ir išsaugojimo strategija Tarptautinė garso ir audiovizualinių archyvų asociacija (International Association of Sound and Audiovisual Archives, IASA) 2017 m. parengė strateginį dokumentą „Audiovizualinio paveldo apsauga: etika, principai ir išsaugojimo strategija“ (The Safeguarding of the Audiovisual Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy). Daugiau >