Standartai ir rekomendacijos
Aktualijos

Standartų ir rekomendacijų grupės

Patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. ĮV-323

 

Bibliografiniai aprašai
 • ISBD (A) : senųjų (antikvarinių) monografinių leidinių tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 1999. Versta iš 1991 m. angliškos laidos;
 • ISBD (CM): kartografinės medžiagos tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1999. Versta iš 1987 m. angliškos laidos;
 • ISBD (CR) : serialinių leidinių ir kitų tęsiamųjų išteklių tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2007. Versta iš 2002 m. angliškos laidos;
 • ISBD (G): bendras tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1995. Versta iš 1992 m. angliškos laidos;
 • ISBD (M): monografinių leidinių tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1997. Versta iš 1987 m. angliškos laidos;
 • ISBD (NBM): neknyginės medžiagos tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2002. Versta iš 1987 m. angliškos laidos;
 • ISBD (PM): natų leidinių tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1998. Versta iš 1991 m. angliškos laidos;
 • ISBD taikymo sudėtinių dalių aprašui nurodymai. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1997. Versta iš 1988 m. angliškos laidos;
 • Kompiuterinių autoritetinių įrašų sudarymo metodika. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008;
 • Kompiuterinių bibliografinių įrašų sudarymo metodika. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2007;

 

Informacijos mokslai (pagal ICS)
 • LST ISO 11799:2016 Informacija ir dokumentai. Archyvų ir bibliotekų dokumentų saugojimo reikalavimai;
 • LST ISO 2789:2013 Informacija ir dokumentai. Tarptautinė bibliotekų statistika;
 • LST ISO 690:2010 Dokumentai. Bibliografinės nuorodos. Turinys, forma ir sandara;
 • LST ISO 23081-1:2008 Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų metaduomenys. 1 dalis. Principai;
 • LST ISO 15706-2:2008 Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinis standartinis audiovizualinis numeris (ISAN). 2 dalis. Versijos identifikatorius;
 • LST ISO LST ISO 11620:2008 Informacija ir dokumentavimas. Bibliotekos veiklos rodikliai;
 • LST ISO 22310:2007 Informacija ir dokumentavimas. Rekomendacijos standartų projektų rengėjams dėl dokumentų valdymo reikalavimų formulavimo standartuose;
 • LST ISO 10324:2007 Informacija ir dokumentai. Fondo duomenų pateiktys. Suvestinis lygmuo;
 • LST ISO 3297:2007 Informacija ir dokumentai. Tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris (ISSN;
 • LST ISO 15489-1:2006 Informacija ir dokumentai. Dokumentų valdymas. 1 dalis. Bendrieji dalykai;
 • LST ISO 11798:2006 Informacija ir dokumentavimas. Įrašų, atspaudų ir kopijų popieriuje patvarumas ir ilgalaikiškumas. Reikalavimai ir bandymo metodai;
 • LST ISO 11108:2006 Informacija ir dokumentavimas. Archyvinių dokumentų popierius. Patvarumo ir ilgalaikiškumo reikalavimai;
 • LST ISO 7154:2005 Dokumentavimas. Bibliografinio sisteminimo principai;
 • LST ISO 2145:2005 Dokumentavimas. Skyrių ir poskyrių numeravimas rašytiniuose dokumentuose;
 • LST ISO 7275:2002 Dokumentai. Serijų antraščių pateikimas;

 

Leidyba (pagal ICS)
 • LST ISO 10957:2009 Informacija ir dokumentai. Tarptautinis standartinis muzikos leidinio numeris (ISMN);
 • LST ISO 2108:2007 Informacija ir dokumentai. Tarptautinis standartinis knygos numeris (ISBN);
 • LST ISO 14416:2006 Informacija ir dokumentavimas. Archyvų ir bibliotekų naudojamų knygų, periodinių ir serialinių leidinių bei kitokių popierinių dokumentų įrišimo reikalavimai. Metodai ir medžiagos;
 • LST ISO 999:2006 Informacija ir dokumentavimas. Rodyklių turinio, sudarymo ir pateikimo rekomendacijos;
 • LST ISO 4:2005 Informacija ir dokumentavimas. Antraštinių žodžių ir leidinių antraščių trumpinimo taisyklės;
 • LST ISO 2384:2003 Dokumentai. Vertimų pateikimas;
 • LST ISO 1086:2001 Informacija ir dokumentai. Antraštiniai knygų lapai;
 • LST ISO 6357:2000 Dokumentai. Knygų ir kitų leidinių nugarėlių antraštės;
 • LST ISO 18:2000 Dokumentai. Periodinio leidinio turinys;

 

Administravimo, komercijos ir pramonės dokumentai (pagal ICS)
 • LST EN ISO 3166-1:2007 Šalių ir jų regionų pavadinimų kodai. 1 dalis. Šalių pavadinimų kodai;
 • Dokumentų vadyba (pagal ICS)/ Document magement (ICS)
 • LST ISO 1 TS 23081-2:2008 Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų metaduomenys. 2 dalis. Koncepcijos ir realizacijos klausimai;
Tarpbibliotekinio paslaugų abonemento paslaugos (pagal ICS)
 • LST ISO 10160:2013 Informacija ir dokumentai. Atviras sisteminis tarpusavio ryšys. Tarpbibliotekinio skolinimo tarnybos paslaugų teikimo apibrėžimas;

 

Informavimo, dokumentavimo ir leidybos veikla (pagal ICS
 • LST ISO 15836:2009 Informacija ir dokumentai. Dublin Core metaduomenų elementų grupė;

 

Rašyba ir transliteracija (pagal ICS)
 • LST ISO 7098:2016 Informacija ir dokumentavimas. Kinų kalbos romanizavimas;
 • LST ISO 3602:2005 Dokumentavimas. Japonų kalbos romanizavimas (kana script;
 • LST ISO 843:2005 Informacija ir dokumentavimas. graikiškų rašmenų vertimas lotyniškais rašmenimis;
 • LST ISO 259:2005 Dokumentavimas. Hebrajų rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis;
 • LST ISO 259-2:2005 Informacija ir dokumentavimas. Hebrajų rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis. 2 dalis. Supaprastintas transliteravimas;
 • LST ISO 233:2005 Dokumentavimas. Arabiškų rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis;
 • LST ISO 233-2:2005 Informacija ir dokumentavimas. Arabiškų rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis. 2 dalis. Arabų kalba. Supaprastintas transliteravimas;
 • LST ISO 233-3:2005 Informacija ir dokumentavimas. Arabiškų rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis. 3 dalis. Persų kalba. Supaprastintas transliteravimas;
 • LST ISO 9:2002 Informacija ir dokumentai. Kirilicos rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis. Slavų ir ne slavų kalbos;

 

Terminologija. Standartizacija. Dokumentai (Žodynai) (pagal ICS)
 • LST ISO 5127:2008 Informacija ir dokumentavimas. Aiškinamasis žodynas.