Statistika

 

 • Bibliotekų tinklas Lietuvoje
  • 2015 m. sausio 1 d. duomenimis iš viso Lietuvoje veikė2 563 bibliotekos.
 • Lietuvos bibliotekų tinklą 2015 m. sudarė:
  • Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka;
  • Lietuvos aklųjų biblioteka;
  • 5 apskričių viešosios bibliotekos (Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka;
  • 1 275 savivaldybių viešosios bibliotekos;
  • 6 mokslo įstaigų bibliotekos, iš jų 1 Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 5 mokslo institutų bibliotekos;
  • 35 specialiosios bibliotekos;
  • 41 aukštųjų mokyklų biblioteka;
  • 1 110 švietimo įstaigų bibliotekų.
   • Kultūros ministerijos valdymo sričiai 2015 m. buvo priskirtos 7 bibliotekos, iš jų 1 nacionalinė, 5 apskričių ir Lietuvos aklųjų biblioteka.

Informacija parengta pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos internetnėje svetainėje www.lrkm.lt

skelbiamą informaciją (prieiga internete http://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/bibliotekos) >