• Muziejams

Nacionalinis kultūros paveldo portalas „ePaveldas“ www.ekultura.lt papildytas skaitmeninėmis dokumentų, liudijančių šimtmetį pažyminčios Lietuvos istoriją, kopijomis Lietuvos valstybės šimtmečio sukaktis Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos darbuotojus paskutiniais metais paskatino ypatingą dėmesį skirti dokumentų, liudijančių apie valstybės kūrimosi laikotarpį, skaitmeninimui ir sukurto skaitmeninio turinio sklaidai. Daugiau >

Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje – interaktyvi projekcija „Mūsų trispalvė“ Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka kviečia susipažinti su Lietuvos simbolio – trispalvės vėliavos – istorija. Iki vasario 19 d. bibliotekos patalpose pristatoma interaktyvi vaizdo instaliacija „Mūsų trispalvė“, sukurta iš virtualioje kultūros paveldo informacinėje sistemoje (VEPIS) – interneto viešoji prieiga www.epaveldas.lt – sukauptų skaitmenintų istorinių dokumentų. Daugiau >

Svečias iš „Bibliotheca Alexandrina“ Vilniuje dalijosi kultūros paveldo skaitmeninimo patirtimi Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB) bendradarbiauja su Aleksandrijos (Egiptas) biblioteka (Bibliotheca Alexandrina). Pagal prieš porą metų pasirašytą LNB ir Aleksandrijos bibliotekos bendradarbiavimo memorandumą abi institucijos vykdo bendras veiklas ir keičiasi patirtimi. Šiemet Vilniuje viešėjęs „Bibliotheca Alexandrina“ Specialiųjų projektų departamento direktoriaus pavaduotojas Mahmoudas Ezzatas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje pristatė naujoje, modernioje Aleksandrijos bibliotekoje vykdomas skaitmeninimo veiklas. Daugiau >

Virtuali paroda „Stanislovo Karanausko kūrybos paminklai“ Utenos A. ir M. Miškinių  viešoji biblioteka šių metų pradžioje sukūrė naują virtualią parodą „Stanislovo Karanausko kūrybos paminklai“, kuri skirta iškiliam Utenos krašto tautodailininkui, literatui Stanislovui Karanauskui. Daugiau >

Istorinės LR Prezidentūros dovana švenčiančiai Lietuvai Istorinės Prezidentūros projekto „Šimtmečio belaukiant: reikšmingiausi Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykiai (1918–1940 m.)“ komanda penkerius metus vykdytą projektą užbaigia nauja paroda ir trimis leidiniais. Lankytojai jau nuo vasario 15 d. muziejuje galės išvysti interaktyvią parodą „100 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykių (1918–1940 m.)“ ir iš parodos galės išsinešti to paties pavadinimo leidinį lietuvių arba anglų kalba […] Daugiau >

Muziejų mobilios stendų parodos – kultūros, šveitimo įstaigose ir po atviru dangumi 2018 m. Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LDM filialas LM ISC LIMIS), bendradarbiaudamas su Trakų kultūros rūmais, 2018 m. sausio–vasario mėnesiais parengė naujas stendinių parodų „Lietuvos nepriklausomybės kelias: aemenybės įvykiai“ ir „XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės, politikos, kultūros, mokslo, visuomenės veikėjai ir jų aplinka“ […] Daugiau >

Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universiteto senjorai susipažįsta su kultūros paveldu virtualioje erdvėje ir skaitmenina asmeninius archyvus Nuo 2016 m. Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) bendradarbiauja su Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetu (MČTAU). Bendradarbiavimo tikslai: skleisti informaciją apie muziejų ir kitų atminties institucijų kultūros paveldą virtualioje erdvėje, paskatinti senjorus skaitmeninti asmeninius archyvus, juos išsaugoti bei dalintis vertinga medžiaga su kitais, galbūt, ir muziejais. Daugiau >

Europos Sąjungos informacijos centro ir Europos Sąjungos delegacijo Serbijoje išleistame 2018 m. kalendoriuje – ir Lietuvos menininkų kūrinių vaizdai 2018 m. yra paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Šia proga Europos Sąjungos informacijos centras ir Europos Sąjungos delegacija Serbijoje, bendradarbiaudami su Europos kultūros paveldo platforma „Europeana“, išleido kalendorių „Kur praeitis susitinka su ateitimi“ (serb. Gde Prošlost Susreće Budućnost), iliustruotą skaitmeninto kultūros paveldo kūriniais iš „Europeana“ kolekcijų. Daugiau >

Konferencija aktuliais asmens duomenų apsaugos klausimais Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2018 m. sausio 29 d. savo internetinėje svetainėje paskelbė, kad „2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse bus pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Tai naujos asmens duomenų apsaugos taisyklės įmonėms, įstaigoms ir kitoms organizacijoms, tvarkančioms asmens duomenis profesinėje veikloje.“ 2018 m. sausio 30-ąją, minint […] Daugiau >

Kultūros paveldo objektų skaitmeninimo apimtys Lietuvos muziejuose 2012 m. sukūrus Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) buvo sudaryta galimybė visiems šalies valstybiniams ir nevalstybiniams muziejams, dirbant su šia sistema, bendroje muziejų duomenų bazėje pradėti kaupti duomenis apie muziejuose saugomas vertybes,vykdyti jų kompiuterizuotą apskaitą, formuoti eksponatų apskaitos dokumentus, sklaidai skirtą informaciją padaryti prieinamą visuomenei bei integruoti į nacionalinę ir tarptautinę kultūros paveldo virtualią […] Daugiau >

Muziejų sukurtas kultūros paveldo skaitmeninis turinys – nacionalinėje ir tarptautinėje virtualioje erdvėje 2010–2012 m. sukūrus Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) – prieiga internete www.limis.lt, visiems Lietuvos muziejams susidarė galimybė jų sukurtą kultūros paveldo skaitmeninį turinį integruoti į nacionalinę ir tarptautinė virtualią erdvę. Daugiau >

Skenavimo ir fotografavimo paslaugos muziejams 2018 metais Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS) 2018 m. teiks paslaugas Lietuvos muziejams, kurių pageidavimai buvo gauti 2017 m. pabaigoje. Šiemet skatiname muziejus naudotis mūsų centre esančia Mokymų klase ir patiems nusiskenuoti savo kultūros vertybes. Atvykusius muziejininkus apmokysime dirbti knygų skeneriu „Bookeye“, afišų skeneriu „Contex“ ir plokštuminiu skeneriu. Daugiau >