• Muziejams

Atidaroma multimedijos paroda apie Krokuvą Magdeburgo teisės laikotarpiu 2017 m. rugpjūčio 18 d. Trakų istorijos muziejuje atidaroma paroda „Cracovia 3D – Krokuvos miesto erdvė Magdeburgo teisės laikotarpiu“. Tai bendras Trakų istorijos muziejaus ir Krokuvos miesto istorijos muziejaus projektas. Daugiau >

Ilgalaikiam išsaugojimui skirto skaitmeninio paveldo atrankos gairės Siekiant išsaugoti kultūros vertybes, atminties institucijoms labai svarbu, naudojantis šiuolaikinių informacinių technologijų galimybėmis, ne tik sukurti šiose įstaigose kaupiamų ir saugomų kultūros paveldo objektų (kultūros vertybių) skaitmeninį turinį, bet ir pasirūpinti, kad būtų išsaugotas ir vertingas, išliekamąją vertę turintis iš prigimties skaitmeninis turinys, kad jis būtų prieinamas visuomenei. Daugiau >

Kaip fotografuoti muziejuose saugomus eksponatus? Vaizdo įrašuose (interneto adresai https://youtu.be/oUgG7HEpvyo, https://goo.gl/HcJaSFe) – vertingi praktiniai patarimai, kaip fotografuoti muziejaus eksponatus.  Daugiau >

Virtuali paroda „Sovietinės politikos bruožai. Oficialiosios praktikos ir užkulisiai“ 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, šalyje įdiegta politinė sistema, paremta komunistų partijos diktatūra. Komunistiniais pagrindais pertvarkant visuomenę, vykdyta politika, kuria siekta išlaikyti Lietuvą SSRS sudėtyje, įtvirtinti sovietinę sistemą ir komunistų valdžią bei palaužti pasipriešinimą okupaciniam režimui. Vienas svarbiausių politikos įrankių buvo nomenklatūros socialinė-politinė struktūra. Dvilypėje sovietinėje sistemoje greta deklaratyvios politikos veikė realių politinių interesų, […] Daugiau >

Karo belaisvių stovyklos „Oflag 60“ istorija – virtualioje parodoje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras parengė virtualią parodą „Oflag 60: Kudirkos Naumiestis, 1941–1942 m.“, kurioje pasakojama nacistinės Vokietijos okupacijos metu Kudirkos Naumiestyje veikusios karo belaisvių stovyklos – vadinamojo „Oflago 60“ – istorija. Daugiau >

Islandų įmonės „Locatify“ programėlė audiogidams kurti Tai yra islandų įmonės „Locatify“ (internetinė svetainė https://locatify.com/ ) programėlė, sudaranti galimybę lengvai kurti audiogidus, skirtus naudoti tiek patalpose, tiek ir atvirose erdvėse. Išsami informacija apie šios įmonės kuriamus produktus yra pateikiama internetinėje svetainėje Esminės savybės ir privalumai: turinio valdymo sistema – sudaro galimybę lengvai pridėti ir atnaujinti turinį; turinys valdomas žemėlapiuose – tiek patalpose, […] Daugiau >

UNESCO programa „Pasaulio atmintis“: dokumentinis paveldas skaitmeniniame amžiuje 2017-aisiais sukanka 25 metai UNESCO programai „Pasaulio atmintis“, kurią sukurti mūsų valstybė UNESCO pasiūlė savo inauguracinėje kalboje 1992 metais. Šiandieną ši dokumentiniam paveldui skirta UNESCO programa yra viena plačiausių ir įdomiausių, o Tarptautinis registras „Pasaulio atmintis“, į kurį įtraukta beveik 400 viso pasaulio atminties institucijose saugomų dokumentų ir jų kolekcijų, sulaukia labai daug dėmesio. Daugiau >

Atminties institucijų parengtos virtualios parodos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, atminties institucijos visuomenę įvairiais aspektais supažindina su mūsų valstybės istorijos faktais, valstybę kūrusiomis asmenybėmis, primena įvykius ir žmones, pažįstamus iš istorijos vadovėlių, ir tuos, kuriuos dar yra atsimenančių, taip pat skatina švęsti šią iškilią sukaktį. Daugiau >

Muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo, archyvavimo, viešinimo ir integravimo į nacionalinę bei tarptautinę kultūros paveldo virtualią erdvę tvarka (dokumento projektas) PASTABA: Dokumentas rengiamas. Kviečiame muziejų darbuotojus teikti pasiūlymus dėl jo papildymo, pakeitimų ir kt.        • Įvadas      • Skaitmeninimo veiklų planavimas, organizavimas muziejuje      • Skaitmeninamų eksponatų atrankos kriterijai      • Skaitmeninimui atrinktų objektų parengimas      •  Skaitmeninimo veiklų standartizavimas muziejuje      • Skaitmeninio turinio ilgalaikis išsaugojimas      • Eksponatų kompiuterizuota apskaita dirbant […] Daugiau >

Kompiuterizuotos rinkinių apskaitos, muziejuje vykdomos dirbant su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS), tvarka (rekomenduojamas dokumento projektas)        • BENDROSIOS NUOSTATOS      • MUZIEJAUS KOMPIUTERIZUOTOS RINKINIŲ APSKAITOS BENDRIEJI REIKALAVIMAI      • NUOLATINIAM SAUGOJIMUI Į MUZIEJŲ PRIIMTŲ EKSPONATŲ APSKAITA      • EKSPONATŲ INVENTORIZACIJA      • INVENTORINĖS KNYGOS      • TRUMPAI IR ILGAI SAUGOTI PRIIMTŲ-PERDUOTŲ EKSPONATŲ IR KITŲ VERTYBIŲ APSKAITA      • EKSPONATŲ JUDĖJIMAS MUZIEJUJE      •  LIMIS SISTEMA SUFORMUOTŲ, […] Daugiau >