• Muziejams

Šilutės Hugo Šojaus muziejus pristatė žemėlapių portalą ir orientacinį žaidimą „Senoji Šilutės kartografija ir ikonografija“ Šilutės Hugo Šojaus muziejus 2019 metais įgyvendino projektą „Senoji Šilutės kartografija ir ikonografija“ ir pristatė jo rezultatus: žemėlapių portalą „Iš Šilokarčemos į Šilutę…“, internetinę aplikaciją „Šilutės miesto ir rajono turizmo objektai“ ir virtualų orientacinį žaidimą po Šilutės miestą „Senosios Šilutės slėpiniai“. Projektas skirtas supažindinti visuomenę su Šilutės ir jos apylinkių istorija, teritorija, architektūrine raida, gatvių išplanavimu ir […] Daugiau >

Atvirosios turinio licencijos, duomenų kokybės kategorijos…. Kas tai? 2020-ųjų metų pradžioje Lietuvos atminties institucijos, esančios kultūros ministro valdymo srityje, gavusios kultūros ministro 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826 patvirtintą metinės veiklos plano bei vykdymo ataskaitos formas, pastebėjo, kad ataskaitose yra atsiradę punktų, kurių anksčiau nebuvo. Pvz., skyriuje „Skaitmeninimas“ prašoma pateikti informaciją, kiek buvo / bus pateikta  atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų […] Daugiau >

Muziejininkai kviečiami registruotis į 2020 m. mokymus Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras kviečia registruotis į muziejininkų, dirbančių ar besirengiančių dirbti kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo, sklaidos srityse, mokymus. Mokymuose „Muziejuose saugomų eksponatų fotografavimas“ bus supažindinama su dvimačių ir trimačių objektų fotografavimo specifika. Mokymai yra skirti muziejininkams, anksčiau nedalyvavusiems šiuose mokymuose. Jie vyks Lietuvos dailės […] Daugiau >

Sukurta virtuali galerija „Istorinė 1991 m. Sausio 13-oji vaikų piešiniuose“ Lietuvos nacionalinis muziejus pristato virtualią galeriją http://sausio13.lnm.lt/, kurioje – beveik 6000 piešinių, vaizduojančių Sausio 13-osios įvykius vaikų akimis. Visi piešiniai sukurti 1991 metais, netrukus po to, kai rusų desantininkai bandė užimti televizijos bokštą ir Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pastatą. Po Sausio 13-osios Lietuvos mokyklose buvo rengiamos vilties ir tikėjimo pamokos, per kurias mokytojai pasakojo vaikams apie lemtingus […] Daugiau >

„Europeanos“ populiariausių kūrinių penketuke – eksponatas iš Lietuvos Europos skaitmeninė kultūros paveldo platforma „Europeana“ paskelbė populiariausių 2019 metų viešai prieinamų kūrinių penketuką. Tarp jų ir eksponatas iš Lietuvos – 1873 metų Johannos Baltrušaitienės „Be alkoholio vyno“ receptas, kurį pateikė Vilniaus universiteto biblioteka. Pirmąją ir antrąją vietas užėmė Venerą vaizduojantys François Bouchero kūriniai.            „Europeanos“ populiariausiųjų penketukas: Gulinti Venera su Amūru […] Daugiau >

Klojami pagrindai nacionaliniam audiovizualinio paveldo skaitmeninimo centrui 2021 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas turi užbaigti įgyvendinti ne tik archyvams, bet ir kitoms atminties institucijoms labai svarbų projektą. Jo metu turi būti modernizuota bei išplėtota 2011–2012 vykdyto projekto „Lietuvos dokumentinio kino internete sistemos sukūrimas“ metu sukurta informacinė sistema „E-kinas“ www.e-kinas.lt, sukurtos naujos šios sistemos el. paslaugos bei įsteigtas nacionalinis audiovizualinio paveldo skaitmeninimo kompetencijos […] Daugiau >

Portale www.epaveldas.lt – nauji lietuvių literatūros klasikos kūriniai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento Skaitmeninimo skyrius 2015–2019 m. vykdė 2011–2014 m. įgyvendinto projekto „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“  tęstinumo veiklas. Šio projekto tikslas – užtikrinti lietuvių literatūros klasikos kūrinių prieinamumą elektroninėje erdvėje įvairiais ryšio kanalais ir priemonėmis. Projekto rezultatai skelbiami portalo www.epaveldas.lt literatūros klasikos kūrinių kolekcijoje. Daugiau >

Sukurtas žemėlapis-vedlys „Klaipėdos freskos: virtuali interaktyvi kelionė“ Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka 2019 metų pabaigoje pristatė projekto „Monumentalioji tapyba architektūros labirintuose – praeitis, dabartis“ rezultatą – dokumentinį filmą ir interaktyvų Klaipėdos freskų ir gatvės meno bei šiuolaikinės sieninės tapybos kūrinių žemėlapį, nuo šiol prieinamą kiekvienam svetainėje www.biblioteka.lt/freskos Klasikinių freskų ir šiuolaikinės sieninės tapybos skaitmeninimo projekto tikslas – saugoti, dokumentuoti ir archyvuoti išlikusią monumentalią […] Daugiau >

Keisis Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema (LIBIS)  Vienas iš didžiausių ir paskutiniais metais Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos (LNB) svarbiausių įgyvendinamų projektų – Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) modernizavimas. Užbaigus šių paslaugų viešuosius pirkimus, jų laimėtoju buvo pripažinta bibliotekų, muziejų, archyvų informacinių sistemų kūrimo ir modernizavimo srityje besispecializuojanti UAB  „Asseco Lietuva“. Su ja biblioteka paslaugų teikimo sutartį pasirašė 2019 m. spalio […] Daugiau >

Pradedama modernizuoti Elektroninio archyvo informacinė sistema  Pagreitį įgauna Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos valdomos Elektroninės archyvo informacinės sistemos (EAIS) modernizavimo darbai. EAIS buvo sukurta 2010–2011 m. įgyvendinant iš ES SF ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuotą projektą „Elektroninio archyvo informacinės sistemos sukūrimas“. Ji yra  skirta priimti ir saugoti Nacionalinio dokumentų fondo (NDF) elektroninius dokumentus, užtikrinti teisėtą prieigą prie saugomų dokumentų IT ir ryšių […] Daugiau >

Džiugios naujienos iš Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 2019-ųjų gruodžio mėnesį Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba paskelbė, kad jau užbaigtas vienas iš svarbiausių ir tais metais vykdytų, daugiausiai visuomenės dėmesio sulaukusių darbų – suskaitmenintos Panevėžio vyskupijos metrikų knygos. Archyvarai interneto svetainės puslapyje https://www.archyvai.lt/lt/lvat/baigtos-skaitmeninti-panevezio-apez.html informuoja, kad ta proga „Panevėžyje, valstybės archyvo salėje (Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale) vyko Lietuvos katalikų bažnyčios metrikinių dokumentų skaitmeninimo rezultatų Panevėžio […] Daugiau >

Jau viešai prieinami bibliotekos kultūrinių renginių ir naujienų vaizdo įrašai su vertimu į gestų kalbą Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios biblioteka savo interneto svetainės puslapyje http://savb.lt/lt/renginys/savb-renginiu-irasai-su-vertimu-i-gestu-kalba/ paskelbė, kad nuo šiol bibliotekos svetainės skyrelyje „Paslaugos“ bus skelbiami Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos kultūrinių renginių ir naujienų vaizdo įrašai su vertimu į gestų kalbą. Pradėti teikti visuomenei tokią paslaugą galimybė susidarė 2019 metų rugpjūčio 28 d.  bibliotekai pasirašius bendradarbiavimo sutartį su […] Daugiau >