Standartai ir rekomendacijos
Aktualijos

Standartų ir rekomendacijų kategorijos

Informacijos mokslai (pagal ICS)
 • LST ISO 11799:2016 Informacija ir dokumentai. Archyvų ir bibliotekų dokumentų saugojimo reikalavimai;
 • LST ISO 2789:2013 Informacija ir dokumentai. Tarptautinė bibliotekų statistika;
 • LST ISO 5964:2010 Dokumentavimas. Daugiakalbių sisteminių žodynų rengimo ir tvarkymo gairės;
 • LST ISO 2788:2010 Dokumentavimas. Vienakalbių sisteminių žodynų rengimo ir tvarkymo gairės;
 • LST ISO 690:2010 Dokumentai. Bibliografinės nuorodos. Turinys, forma ir sandara;
 • LST ISO 23801-1:2008 – Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų meta duomenys. 1 dalis. Principai;
 • LST ISO/TS 23081-2:2008 Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų meta duomenys. 2 dalis. Koncepcijos ir realizacijos klausimai;
 • LST ISO 15706-2:2008 Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinis standartinis audiovizualinis numeris (ISAN). 2 dalis. Versijos identifikatorius;
 • LST ISO LST ISO 11620:2008 Informacija ir dokumentavimas. Bibliotekos veiklos rodikliai;
 • LST ISO 22310:2007 – Informacija ir dokumentavimas. Rekomendacijos standartų projektų rengėjams dėl dokumentų valdymo reikalavimų formulavimo standartuose;
 • LST ISO 10324:2007 Informacija ir dokumentai. Fondo duomenų pateiktys. Suvestinis lygmuo;
 • LST ISO 3297:2007 Informacija ir dokumentai. Tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris  ISSN;
 • LST ISO 15489-1:2006 – Informacija ir dokumentai. Dokumentų valdymas. 1 dalis. Bendrieji dalykai;
 • LST ISO 11798:2006 – Informacija ir dokumentavimas. Įrašų, atspaudų ir kopijų popieriuje patvarumas ir ilgalaikiškumas. Reikalavimai ir bandymo metodai;
 • LST ISO 11108:2006 Informacija ir dokumentavimas. Archyvinių dokumentų popierius. Patvarumo ir ilgalaikiškumo reikalavimai;
 • LST ISO 7154:2005 Dokumentavimas. Bibliografinio sisteminimo principai;
 • LST ISO 2145:2005 Dokumentavimas. Skyrių ir poskyrių numeravimas rašytiniuose dokumentuose;
 • LST ISO 11799:2004  – Informacija ir dokumentai. Archyvų ir bibliotekų dokumentų saugojimo reikalavimai;
 • LST ISO 15489-1:2003 – Informacija ir dokumentai. Dokumentų valdymas. 1 dalis. Bendrieji dalykai;
 • LST ISO 7275:2002 Dokumentai. Serijų antraščių pateikimas;
 • ISO/TR 15489-2:2001 – Informacija ir dokumentavimas;

  

Bendrieji dalykai. Terminologija. Standartizacija. Dokumentai (Žodynai). (pagal ICS)
 • LST ISO 5127:2008 – Informacija ir dokumentavimas. Aiškinamasis žodynas;

 

IT informavimo, dokumentavimo veikloje ir leidyboje. Informacinių technologijų kalbos (pagal ICS)
 • LST ISO/IEC 29500-1:2009 – Informacijos technologija. Dokumentų aprašymas ir apdorojimo kalbos. Rinkmenos Office Open XML formatai. 1 dalis. Pagrindiniai principai ir ženklinimo kalbos nuoroda;
 • LST ISO/IEC 29500-2:2009 – Informacijos technologija. Dokumentų aprašymas ir apdorojimo kalbos. Rinkmenos Office Open XML formatai. 2 dalis. Atvirojo pakavimo taisyklės;
 • LST ISO/IEC 29500-3:2009 – Informacijos technologija. Dokumentų aprašymas ir apdorojimo kalbos. Rinkmenos Office Open XML formatai. 3 dalis. Ženklinimo suderinamumas ir išplečiamumas. 1 techninė pataisa;
 • LST ISO/IEC 29500-4:2009 – Informacijos technologija. Dokumentų aprašymas ir apdorojimo kalbos. Rinkmenos Office Open XML formatai. 4 dalis. Pereinamojo perkėlimo požymiai;
 • LST ISO 21127:2009 Informacija ir dokumentavimas. Kultūros paveldo informacijos mainų ontologija
 • LST ISO 15836:2009 Informacija ir dokumentai. Dublin Core meta duomenų elementų rinkinys;
 • LST ISO 19005-1:2008 Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 1 dalis. PDF 1.4 (PDF/A-1) naudojimas;
 • LST ISO 19005-1:2008/AC:2008 Dokumentų tvarkyba;

 

Kiti fotografavimo standartai (pagal ICS)
 • LST ISO 12234-2:2008  – Elektroninis nejudamojo vaizdo vizualizavimas. Keičiamoji atmintinė. 2 dalis. TIFF/EP vaizdo duomenų formatas;

  

Kiti grafinės technologijos standartai. IT informavimo, dokumentavimo veikloje ir leidyboje (pagal ICS)
 • LST ISO 19005-1:2008 – Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 1 dalis. PDF 1.4 (PDF/A-1) naudojimas;

  

Informacijos mokslai. Popierius ir kartonas (pagal ICS)
 • LST ISO 11108:2006  – Informacija ir dokumentavimas. Archyvinių dokumentų popierius. Patvarumo ir ilgalaikiškumo reikalavimai;

 

Leidyba (pagal ICS)
 • LST ISO 10957:2009 Informacija ir dokumentai. Tarptautinis standartinis muzikos leidinio numeris (ISMN);
 • LST ISO 2108:2007 Informacija ir dokumentai. Tarptautinis standartinis knygos numeris (ISBN);
 • LST ISO 14416:2006 Informacija ir dokumentavimas. Archyvų ir bibliotekų naudojamų knygų, periodinių ir serialinių leidinių bei kitokių popierinių dokumentų įrišimo reikalavimai. Metodai ir medžiagos;
 • LST ISO 999:2006 Informacija ir dokumentavimas. Rodyklių turinio, sudarymo ir pateikimo rekomendacijos;
 • LST ISO 4:2005 Informacija ir dokumentavimas. Antraštinių žodžių ir leidinių antraščių trumpinimo taisyklės;
 • LST ISO 2384:2003 Dokumentai. Vertimų pateikimas;
 • LST EN 20216:2001 – Rašomasis popierius ir tam tikros spaudinių grupės;
 • LST ISO 1086:2001 Informacija ir dokumentai. Antraštiniai knygų lapai;
 • LST ISO 6357:2000 Dokumentai. Knygų ir kitų leidinių nugarėlių antraštės;
 • LST ISO 18:2000 Dokumentai. Periodinio leidinio turinys;
 • ISO 353:1975 – Rašomasis popierius ir tam tikros spaudinių grupės. Galutiniai formatai. A ir B formatų serijos;

 

Standartai, susiję su vaizdo ir garso dokumentais
 • LST EN 15744:2009 Filmų identifikavimas. Mažiausias kinematografinių kūrinių meta duomenų rinkinys;
 • ISO 6199:2005 Micrographics – of documents on 16 mm and 35 mm silver-gelatin type microfilm – Operating procedures;
 • ISO 18925:2002 – Imaging materials – optical discs – Storage practices;
 • ISO 18902:2001 – Imaging materials – Processed photographic films and papers – Filing enclosures and storage containers;
 • ISO 18923:2000 – Imaging materials – base magnetic tape – Storage practices;
 • ISO 18920:2000 – Imaging materials – Processed photographic reflection prints – Storage practices;
 • ISO 18918:2000 – Imaging materials – Processed photographic plates – Storage practices;
 • ISO 18911:2000 – Imaging materials – Processed safety photographic films – Storage practices;
 • ISO 8126:2000 – Micrographics – Duplicating film, silver, diazo and vesicular – Visual density – Specifications and measurement;
 • ISO 12606:1997 – Cinematography, Care and preservation of magnetic audio recordings for motion pictures and television;
 • ISO 10356:1996 – Cinematography – Storage and handling of nitrate-base motion-picture films;
 • ISO 26:1993 – Cinematography – Projector usage of 16 mm motion-picture films for direct front projection – Specifications;

  

Administravimo, komercijos ir pramonės dokumentai (pagal ICS)
 • LST EN ISO 3166-1:2007 Šalių ir jų regionų pavadinimų kodai. 1 dalis. Šalių pavadinimų kodai;

 

Dokumentų vadyba (pagal ICS)
 • LST ISO 1 TS 23081-2:2008 Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų meta duomenys. 2 dalis. Koncepcijos ir realizacijos klausimai;

  

Tarpbibliotekinio paslaugų abonemento paslaugos (pagal ICS)
 • LST ISO 10160:2013 Informacija ir dokumentai. Atviras sisteminis tarpusavio ryšys. Tarpbibliotekinio skolinimo tarnybos paslaugų teikimo apibrėžimas;

 

Rašyba ir transliteracija (pagal ICS)
 • LST ISO 7098:2016 Informacija ir dokumentavimas. Kinų kalbos romanizavimas;
 • LST ISO 3602:2005 Dokumentavimas. Japonų kalbos romanizavimas (kana script);
 • LST ISO 843:2005 Informacija ir dokumentavimas. graikiškų rašmenų vertimas lotyniškais rašmenimis;
 • LST ISO 259:2005 Dokumentavimas. Hebrajų rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis;
 • LST ISO 259-2:2005 Informacija ir dokumentavimas. Hebrajų rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis. 2 dalis. Supaprastintas transliteravimas;
 • LST ISO 233:2005 Dokumentavimas. Arabiškų rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis;
 • LST ISO 233-2:2005 Informacija ir dokumentavimas. Arabiškų rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis. 2 dalis. Arabų kalba. Supaprastintas transliteravimas;
 • LST ISO 233-3:2005 Informacija ir dokumentavimas. Arabiškų rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis. 3 dalis. Persų kalba. Supaprastintas transliteravimas;
 • LST ISO 9:2002 Informacija ir dokumentai. Kirilicos rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis. Slavų ir ne slavų kalbos;

 

Terminologija. Standartizacija. Dokumentai (Žodynai) (pagal ICS)
 • LST ISO 5127:2008 Informacija ir dokumentavimas. Aiškinamasis žodynas.

 

Kiti standartai
 • LST ISO 14721:2010 Kosminės duomenų ir informacijos perdavimo sistemos. Atviroji archyvinė informacijos sistema. Pamatinis modelis;
 • LST ISO/IEC 15948:2009 Informacijos technologija. Kompiuterinė grafika ir vaizdų apdorojimas. Internetinės grafikos (PNG) formatas. Funkcijų aprašas;
 • LST ISO/IEC 10918-1:2009 Informacijos technologija. Nejudamųjų tolydžiojo atspalvio vaizdų skaitmeninė spūda ir kodavimas. 1 dalis. Reikalavimai ir gairės;
 • ISO 14721:2003 – Space data and international transfer systems;
 • ISO/TR 18931:2001 – Imaging materials – Recommendations for humidity and control;
 • LST EN ISO9706:2001 – Informacija ir dokumentai. Dokumentinis popierius. Pastovumo reikalavimai;

 

Dokumentų atvaizdavimo priemonės (pagal ICS)
 • LST ISO/TR 18492:2010 Elektroninės dokumentuotos informacijos ilgalaikis išsaugojimas;
 • LST ISO/TR 15801:2010 Dokumentų tvarkyba. Informacija, laikoma elektroninėse laikmenose. Duomenų tikrumo ir patikimumo rekomendacijos;

  

Skaitmeninio turinio reikšmės norminiai dokumentai
 • Europos žodynas (EUROVOC);
 • Library of Congress Subject Headings & Name Authority (Kongreso bibliotekos dalykinių pradmenų ir autoritetinių vardų sistema);
 • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rubrikynas;
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK);
 • Union List of Artist Names (ULAN) (Jungtinis menininkų vardų sąrašas);
 • Art & Architecture Thesaurus (AAT) (Meno ir architektūros sisteminis žodynas);
 • Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN) (Getty geografinių pavadinimų tezauras);
 • Thesaurus for Graphic Materials (TGM) (Grafinės medžiagos tezauras);
 • Iconclass (Meno ir ikonografijos klasifikavimo sistema);
 • Lietuvos Respublikos terminų bankas;

  

Duomenų turinio aprašymo norminiai dokumentai
 • International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families ISAAR(CPF) (Tarptautinis standartinis archyvinis autoritetinis kolektyvų, asmenų ir giminių įrašas);
 • General International Standard Archival Description (ISAD(G)) (Bendras tarptautinis standartinis archyvinis aprašas);
 • The FIAF Cataloguing Rules for Film Archives (Tarptautinės filmų archyvų federacijos (FIAF) filmų archyvų katalogavimo taisyklės);
 • International Standard for describing functions (ISDF). (Tarptautinis funkcijų aprašymo standartas);
 • International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings (ISDIAH). (Tarptautinis archyvinius fondus turinčių institucijų aprašymo standartas);
 • Rules for Archival Description (RAD) (Archyvinio aprašymo taisyklės);
 • Resource Description and Access (RDA) (Išteklių aprašymas ir prieiga);
 • Tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas (International Standard Bibliographic Description (ISBD);
 • Guidelines for authority records and references (GARR) (Nurodymai autoritetiniams įrašams ir nuorodoms);
 • Cataloguing Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works and Their Images (Kultūros objektų katalogavimas: kultūros objektų ir jų vaizdų aprašymo vadovas);
 • Resource Description Framework (RDF) (Išteklių aprašo struktūra);
 • Funkciniai reikalavimai bibliografiniams įrašams (FRBR: Functional Requirements for Bibliographic Records);
 • Broadcast Wave Format (BWF). (Transliuojamų garso duomenų formatas);
 • Pantone Matching System (Pantone spalvų parinkimo sistema).